β-methyl Acetyl fentanyl (hydrochloride)

SKU : 21736-1MG
Product Name : β-methyl Acetyl fentanyl (hydrochloride)
UoM : 1 mg
Concentration : A crystalline solid

In Stock

In transit to Novachem

Expected availability ~ 2 weeks from order