α-Pyrrolidinoisohexanophenone (hydrochloride)

SKU : 21682-1MG
Product Name : α-Pyrrolidinoisohexanophenone (hydrochloride)
UoM : 1 mg
Concentration : A crystalline solid

In Stock

In transit to Novachem

Expected availability ~ 2 weeks from order