α-Pyrrolidinohexanophenone (hydrochloride) [9001934-5MG] - 13415-59-3

α-Pyrrolidinohexanophenone (hydrochloride)

SKU : 9001934-5MG
Product Name : α-Pyrrolidinohexanophenone (hydrochloride)
UoM : 5mg
Concentration : A crystalline solid
CAS : 13415-59-3

In Stock

In transit to Novachem

Expected availability ~ 2 weeks from order