α-Dimethylaminopentiophenone (hydrochloride) [9001579-10MG]

α-Dimethylaminopentiophenone (hydrochloride)

SKU : 9001579-10MG
Product Name : α-Dimethylaminopentiophenone (hydrochloride)
UoM : 10 mg
Concentration : A crystalline solid

In Stock

In transit to Novachem

Expected availability ~ 2 weeks from order