α-Pyrrolidinopentiophenone (hydrochloride) [9001083-1MG] - 5485-65-4

α-Pyrrolidinopentiophenone (hydrochloride)

SKU : 9001083-1MG
Product Name : α-Pyrrolidinopentiophenone (hydrochloride)
UoM : 1 mg
Concentration : A crystalline solid
CAS : 5485-65-4

In Stock

In transit to Novachem

Expected availability ~ 2 weeks from order