β-methyl Fentanyl (hydrochloride) [9002860-1MG] - 1443-43-2

β-methyl Fentanyl (hydrochloride)

SKU : 9002860-1MG
Product Name : β-methyl Fentanyl (hydrochloride)
UoM : 1 mg
Concentration : A neat solid
CAS : 1443-43-2

In Stock

In transit to Novachem

Expected availability ~ 2 weeks from order